Ταινίες


Μάρκες

ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 30MICRON

  • Ανθεκτική στην τριβή Να μην έρχεται σε άμεση επαφή με πηγές θερμότητας π.χ. σόμπες κ.τ.λ.

ΤΑΙΝΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

  • Σταθερή κόλληση Δεν κάνει φυσαλίδες Δε συρρικνώνεται Καλύπτει Αρμούς, Ρωγμές & Τρύπες Μόνιμη συγκράτηση των ενώσεων

ΤΕΦΛΟΝ

  • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ