Μεντεσέδες - Πιστόνια


Μάρκες

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΙΧΑΛΩΤΟΣ 175°

  • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
  • Χάλυβας ψυχρής έλασης Άνοιγμα 110⁰ Τρύπα Ø 35mm Πιστοποιημένο για 50.000 ανοίγματα

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΙΧΑΛΩΤΟΣ ΤΥΦΛΗ ΓΩΝΙΑ

  • Χάλυβας ψυχρής έλασης Άνοιγμα 110⁰ Τρύπα Ø 35mm Πιστοποιημένο για 50.000 ανοίγματα
  • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΙΧΑΛΩΤΟΣ ΑΝΤΙ-ΜΕΤΡΟΥ

  • Χάλυβας ψυχρής έλασης Άνοιγμα 110⁰ Τρύπα Ø 35mm Πιστοποιημένο για 50.000 ανοίγματα
  • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΙΧΑΛΩΤΟΣ ΓΟΝΑΤΟ

  • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
  • Χάλυβας ψυχρής έλασης Άνοιγμα 110⁰ Τρύπα Ø 35mm Πιστοποιημένο για 50.000 ανοίγματα