Καθαρισμός - Γυάλισμα


Μάρκες

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ

  • Ισχυρό καθαριστικό βόθρων και συγχρόνως αποφρακτικό Διαλύει τα συσσωρευμένα λίπη και το πουρί που φράζει τα τοιχώματα του βόθρου
  • ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ
  • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ

  • Aποφρακτικό υγρό για δίκτυα αποχέτευσης Διαλύει όλες τις οργανικές ουσίες ενώ λιώνει τα λίπη,τα χαρτιά, το πουρί και άλλες ακαθαρσίες Δεν επηρεάζει τις πλαστικές σωληνώσεις
  • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ

  • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
  • Aποφρακτικό υγρό για δίκτυα αποχέτευσης Δεν μυρίζει και δεν δημιουργεί αναθυμιάσεις Δε φθείρει τις πλαστικές σωληνώσεις Με ήπια δράση