Δίσκοι


Μάρκες

ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ CONSTRUCT WOOD

 • Σχισμές απόσβεσης που μειώνουν σημαντικά τους κραδασμούς και το θόρυβο
 • Φορά κοπής
 • Σχισμές διαστολής που αυξάνουν τη σταθερότητα και την ακρίβεια του δίσκου
 • Από Α’ ποιότητας βίντι με μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Επικάλυψη τεφλόν: γρήγορη, πιο ομαλή κοπή χωρίς στόμωμα Κοπή με λέιζερ: μεγάλη ακρίβεια, γρήγορη και καθαρή κοπή, χωρίς κραδασμούς Εξαιρετική ποιότητα καρβιδίου: μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής Κατάλληλο για κοπές σε μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο Η συσκευασία περιλαμβάνει συστολικό δακτύλιο

ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ EXPERT WOOD

 • Φορά κοπής
 • Σχισμές διαστολής που αυξάνουν τη σταθερότητα και την ακρίβεια του δίσκου
 • Από Α’ ποιότητας βίντι με μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Επικάλυψη τεφλόν: γρήγορη, πιο ομαλή κοπή χωρίς στόμωμα Κοπή με λέιζερ: μεγάλη ακρίβεια, γρήγορη και καθαρή κοπή, χωρίς κραδασμούς Εξαιρετική ποιότητα καρβιδίου: μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής Κατάλληλο για δομική ξυλεία με καρφιά και υπολείμματα τσιμέντου Η συσκευασία περιλαμβάνει συστολικό δακτύλιο
 • Σχισμές απόσβεσης που μειώνουν σημαντικά τους κραδασμούς και το θόρυβο

ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ MULTI MATERIAL

 • Από Α’ ποιότητας βίντι με μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Σχισμές διαστολής που αυξάνουν τη σταθερότητα και την ακρίβεια του δίσκου
 • Φορά κοπής
 • Σχισμές απόσβεσης που μειώνουν σημαντικά τους κραδασμούς και το θόρυβο
 • Επικάλυψη τεφλόν: γρήγορη, πιο ομαλή κοπή χωρίς στόμωμα Κοπή με λέιζερ: μεγάλη ακρίβεια, γρήγορη και καθαρή κοπή, χωρίς κραδασμούς Εξαιρετική ποιότητα καρβιδίου: μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής Κατάλληλο για όλα τα είδη ξύλου Η συσκευασία περιλαμβάνει συστολικό δακτύλιο

ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ ALUMINUM

 • Επικάλυψη τεφλόν: γρήγορη, πιο ομαλή κοπή χωρίς στόμωμα Κοπή με λέιζερ: μεγάλη ακρίβεια, γρήγορη και καθαρή κοπή, χωρίς κραδασμούς Εξαιρετική ποιότητα καρβιδίου: μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής Κατάλληλο για μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, συνθετικά υλικά, εποξειδικά υλικά και ξύλο Η συσκευασία περιλαμβάνει συστολικό δακτύλιο
 • Από Α’ ποιότητας βίντι με μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Φορά κοπής
 • Σχισμές απόσβεσης που μειώνουν σημαντικά τους κραδασμούς και το θόρυβο
 • Σχισμές διαστολής που αυξάνουν τη σταθερότητα και την ακρίβεια του δίσκου