Κύλινδροι


Μάρκες

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ GR 2S

 • Με 3 κλειδιά Αντοχή έως 100.000 ανοίγματα Σύμφωνο με τις προδιαγραφές UNI EN 1303 Περιλαμβάνει: 5 ορειχάλκινα πειράκια 2 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα Άκοπο κλειδί διαθέσιμο (60 054)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ GR 2S

 • Με 3 κλειδιά Αντοχή έως 100.000 ανοίγματα Σύμφωνο με τις προδιαγραφές UNI EN 1303 Περιλαμβάνει: 5 ορειχάλκινα πειράκια 2 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα Άκοπο κλειδί διαθέσιμο (60 054)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ GR 2.5S

 • Με 3 κλειδιά Αντοχή έως 100.000 ανοίγματα Σύμφωνα με τις προδιαγραφές UNI EN 1303 Περιλαμβάνει: 5 πειράκια πολλαπλής ασφαλείας 2 πειράκια κατά του τραβήγματος 1 πειράκι κατά του χτυπήματος 4 μπάρες που εμποδίζουν το τρύπημα 4 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα Άκοπο κλειδί διαθέσιμο (60 158)
 • Ειδική Υποδοχή που προφυλάσσει το κλειδί από το σπάσιμο

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ GR 2.5S

 • Ειδική Υποδοχή που προφυλάσσει το κλειδί από το σπάσιμο
 • Με 3 κλειδιά Αντοχή έως 100.000 ανοίγματα Σύμφωνα με τις προδιαγραφές UNI EN 1303 Περιλαμβάνει: 5 πειράκια πολλαπλής ασφαλείας 2 πειράκια κατά του τραβήγματος 1 πειράκι κατά του χτυπήματος 4 μπάρες που εμποδίζουν το τρύπημα 4 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα Άκοπο κλειδί διαθέσιμο (60 158)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ GR 2.5S ΜΙΝΙ

 • Με 3 κλειδιά Αντοχή έως 100.000 ανοίγματα Σύμφωνο με τις προδιαγραφές UNI EN 1303 Περιλαμβάνει: 3 πειράκια πολλαπλής ασφαλείας 1 πειράκι κατά του χτυπήματος 1 πειράκι κατά του τραβήγματος 1 πειράκι κατά του τρυπήματος 4 μπάρες που εμποδίζουν το τρύπημα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR 3.5S

 • Με 5 κλειδιά Αντοχή έως 120.000 ανοίγματα Σύστημα πείρων μεγάλης ακρίβειας, σχεδιασμένο για μεγαλύτερη ασφάλεια Σύμφωνο με τις προδιαγραφές UNI EN 1303 Περιλαμβάνει: 6 πειράκια 9 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα Πειράκια κατά του τραβήγματος & χτυπημάτος 5 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα 2 εγκάρσιες εγκοπές για το εύκολο σπάσιμο της κλειδαριάς για την προστασία του εσωτερικού μηχανισμού κλειδώματος 2 ατσάλινους συνδετήρες Άκοπο κλειδί διαθέσιμο (60 075)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR 3.5S

 • Με 5 κλειδιά Αντοχή έως 120.000 ανοίγματα Σύστημα πείρων μεγάλης ακρίβειας, σχεδιασμένο για μεγαλύτερη ασφάλεια Σύμφωνο με τις προδιαγραφές UNI EN 1303 Περιλαμβάνει: 6 πειράκια 9 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα Πειράκια κατά του τραβήγματος & χτυπημάτος 5 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα 2 εγκάρσιες εγκοπές για το εύκολο σπάσιμο της κλειδαριάς για την προστασία του εσωτερικού μηχανισμού κλειδώματος 2 ατσάλινους συνδετήρες Άκοπο κλειδί διαθέσιμο (60 075)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR 4S

 • Με 5 κλειδιά Αντοχή έως 300.000 ανοίγματα Σύμφωνο με τις προδιαγραφές UNI EN 1303 Περιλαμβάνει: 11 πειράκια (6 κύρια & 5 πλαϊνά) 9 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα Πειράκια κατά του τραβήγματoς & χτυπημάτος 5 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα 2 εγκάρσιες εγκοπές για το εύκολο σπάσιμο της κλειδαριάς με σκοπό την προστασία του εσωτερικού μηχανισμού κλειδώματος 2 ατσάλινοι συνδετήρες Άκοπο κλειδί διαθέσιμο (60 075)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR 4S

 • Με 5 κλειδιά Αντοχή έως 300.000 ανοίγματα Σύμφωνο με τις προδιαγραφές UNI EN 1303 Περιλαμβάνει: 11 πειράκια (6 κύρια & 5 πλαϊνά) 9 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα Πειράκια κατά του τραβήγματoς & χτυπημάτος 5 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα 2 εγκάρσιες εγκοπές για το εύκολο σπάσιμο της κλειδαριάς με σκοπό την προστασία του εσωτερικού μηχανισμού κλειδώματος 2 ατσάλινοι συνδετήρες Άκοπο κλειδί διαθέσιμο (60 075)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR 5S

 • Με 5 κλειδιά Αντοχή έως 300.000 ανοίγματα Ενσωματωμένο σύστημα GATE BLOCK που μπλοκάρει την παραβίαση. Μπάρα μπλοκαρίσματος, ειδικού κράματος σιδήρου για πρόσθετη ασφάλεια, αν δεχτεί επίθεση. Ο πείρος ασφαλείας ενεργοποιεί αυτόματα το μπλοκάρισμα του κυλίνδρου, εμποδίζοντας την παράνομη είσοδο. Ο κύλινδρος συνεχίζει να μπορεί να λειτουργήσει από μέσα με το κλειδί. 291.140 διαφορετικοί συνδυασμοί κλειδιών Σύμφωνο με τις προδιαγραφές του UNI EN 1303 Περιλαμβάνει: 11 πειράκια (6 κύρια & 5 πλαινά) 9 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα 2 εγκοπές ασφάλισης στο περίβλημα (για να σπάει εύκολα, ώστε να προστατεύει τον εσωτερικό μηχανισμού κλειδώματος της πόρτας) Άκοπο κλειδί διαθέσιμο (60 097)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR 5S

 • Με 5 κλειδιά Αντοχή έως 300.000 ανοίγματα Ενσωματωμένο σύστημα GATE BLOCK που μπλοκάρει την παραβίαση. Μπάρα μπλοκαρίσματος, ειδικού κράματος σιδήρου για πρόσθετη ασφάλεια, αν δεχτεί επίθεση. Ο πείρος ασφαλείας ενεργοποιεί αυτόματα το μπλοκάρισμα του κυλίνδρου, εμποδίζοντας την παράνομη είσοδο. Ο κύλινδρος συνεχίζει να μπορεί να λειτουργήσει από μέσα με το κλειδί. 291.140 διαφορετικοί συνδυασμοί κλειδιών Σύμφωνο με τις προδιαγραφές του UNI EN 1303 Περιλαμβάνει: 11 πειράκια (6 κύρια & 5 πλαινά) 9 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα 2 εγκοπές ασφάλισης στο περίβλημα (για να σπάει εύκολα, ώστε να προστατεύει τον εσωτερικό μηχανισμού κλειδώματος της πόρτας) Άκοπο κλειδί διαθέσιμο (60 097)